/ netinfo
Правителството отмени решението си от декември 2017 година, с което възлага на министъра на околната среда да предприеме спешни съгласувателни действия по реда на екологичното законодателство, ако има инвестиционен интерес за изграждане на втора кабинкова линия в ски зоната на Банско.
 
Отмяната беше направена, след като миналата седмица Върховният административен съд реши окончателно, че промените в плана за управление на националния парк Пирин трябва да минат през екологична оценка, а правителственото решение позволява такива промени без оценка.

ВАС отмени промените в плана за управление на Национален парк „Пирин“

Делото бе образувано по жалби - на Министерския съвет, на министъра на околната среда и водите.
 
До обжалването се стигна, след като тричленен състав на ВАС реши в края на юли, че с промените в плана за управление на парка са нарушени разпоредби от българското и международното право.

Никой не знае точната площ на концесията за ски зона Банско
 
Според съда, който се опира на Закона за защитените територии (ЗЗТ), се допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка.
 
Петчленният състав заяви, че не са спазени и изискванията на директивата за екологичните оценки.

ЮНЕСКО гласува за опазване на Национален парк „Пирин“
 
Промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието. Поради това е било задължително участието на обществеността да се реализира и чрез процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост, посочиха тогава от съда.

Валери Симеонов: Решението на ЮНЕСКО позволява строеж на нов лифт в Банско