/ iStock/Getty Images
Средната брутна месечна работна заплата в Шуменско за април е 1 254 лв., за май - 1 277 лв., а за юни - 1 203 лева. Средното възнаграждение в областта обаче остава по-ниско от това за страната, което за юни е 1 505 лева, съобщиха д от Териториалното статистическо бюро (ТСБ).

По размер на средната работна заплата за юни област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) - 2 052 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 988 лева.

НСИ отчита ръст в средната работна заплата

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо първото тримесечие на годината с 6,9 процента, до 1 244 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хотелиерство и ресторантьорство", "Финансови и застрахователни дейности", а най-голямо намаление - в "Професионални дейности и научни изследвания".

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 13,6 процента спрямо същото тримесечие на 2020 г. Ръстът на заплатите в обществения сектор е 20,5 на сто, а в частния - 10,1 процента.

По предварителни данни на ТСБ, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2021 г. нарастват с 0,9 процента спрямо края на март, като достигат 43 573 души.

Съпоставката с второто тримесечие на 2020 г. сочи, че към края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са със 764 души по-малко.
БТА