Индустрията бележи 6% годишен ръст за юни
Индустрията бележи 6% годишен ръст за юни / снимка: БГНЕС, архив

Промишленото производство е нараснало през юни, сочат данните на националната статистика. На месечна база увеличението е малко - 0,6 на сто, на в сравнение с година по-рано ръстът е 5.7 процента.

През юни месечно увеличение на производството е регистрирано в добивната промишленост - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 1.1%, докато в производството и разпределението на енергия и газ е отчетено намаление - с 1.4%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 13.9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.8%. Спад е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 12.9%, производството на електрически съоръжения - с 8.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.4%, производството на основни метали - с 2.8%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 6.6%, преработващата промишленост - с 6.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 22.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15.8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 15.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14.3%, производството на химични продукти - с 8%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 9.6%, и при обработката на кожи и производството на изделия от тях - с 3.8%.