БВП нараства с 3% през второто тримесечие
БВП нараства с 3% през второто тримесечие / БГНЕС, архив

През второто тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2016 г. според сезонни данни на Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 21 753 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2016 г. е 18 538 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77,7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 894 млн. лева. През второто тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4689 млн. лв. и заема 21,5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През второто тримесечие на 2016 г. спрямо първото тримесечие на 2016 г. брутната добавена стойност нараства с 0,4%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто образуването в основен капитал - с по 0,4%.

По сезонни данни през второто тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2,5%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през второто тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4,5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2 и 2,2%.

Инфлацията за юли спрямо юни е 1%, съобщи Националният статистически институт.

Инфлацията от началото на годината (юли 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0,2 на сто, а годишната инфлация за юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. е минус 0,2%. Средногодишната инфлация за периода август 2015 - юли 2016 г. спрямо периода август 2014 - юли 2015 г. е минус 0,8%.