Засилват контрола на питейната вода край Дунав
Засилват контрола на питейната вода край Дунав / netinfo
Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Монтана засилва контрола на питейно-битовото водоснабдяване на селищата край Дунав. Въпреки, че не съществува реален риск за водоизточниците РИОКОЗ въвежда мярката, заради нефтеното петно по реката. Извършва се пробонабиране край помпена станция "Добри дол", която осигурява питейна вода за селото и град Лом. Вземат се и проби от местни водоизточници в Лом, намиращи се в близост до бреговата ивица. До края на седмицата РИОКОЗ ще вземе водни проби и от извори в село Долни Цибър.