Започват парковете в Дъбника и на Хижата
Започват парковете в Дъбника и на Хижата / Дарик Враца

Община Враца ще подпише днес договорите за изграждане на: „Обществена зелена площ в жк. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, гр. Враца” и  „Рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата. Те са част от проект „Враца – привлекателно място за живеене”, по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

По време на изпълнението ще бъдат реализирани следните подобекти „Зона за пешеходен достъп от ул. „Трапезица”,  „Реконструкция на стълбища и алея”; “Зона за автомобилен достъп”, „Реконструкция на павиран път и паркинг”; “Зона за детски парк”, “Зона за нова велосипедна алея по трасето на напоителния канал”, “Площадка “Хижата”, „Реконструкция на съоръжения, паметни знаци, детска и обзорна площадки” и “Спортно игрище  на ул. ”Трапезица”.