Терминални компютърни станции в училище

Терминални компютърни станции  в училище
Терминални компютърни станции в училище

В СОУ „Козма Тричков”-Враца заработиха  обновените две компютърни зали, всяка с по 14 компютъризирани работни места и по една терминална компютърна станция, базирана на терминални решения. Предимствата на новата технология са в пригодеността й към учебния процес, по-лесното управление и по-голямата дълготрайност във времето, коментира директорката на училището Нели Борчева.

Двете  терминални компютърни станции  са от висок клас, с което се осигурява високоскоростна информационна свързаност на училището до национални и международни образователни ресурси, оптимизира се процеса на обучение и се създават условия за повишаване на неговата ефективност. Освен това ще се разшири използването на най-новите ИТ достижения в образователната система, с което пък ще се работи за развитие на дигиталната компетентност на учениците - една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия.

Tехнологичното оборудване, базирано на терминални решения с централизирано управление, е на стойност 25500 лева, а по-голямата част от средствата са предоставени на училището по линия на Националната програма на МОМН „Информационни и комуникационни технологии в училище”.

.