Социално-терапевтичният център във Враца - пионер в работата с хора с увреждания

Социално-терапевтичният център във Враца - пионер в работата с хора с увреждания
Социално-терапевтичният център във Враца - пионер в работата с хора с увреждания / Община Враца

Среща-разговор на тема „Бъдещето на Социално терапевтичния център като иновативна услуга в Община Враца" се проведе в областния град. Участва и заместник-кметът по "Здравеопазване и социални дейности" на Община Враца Светозар Луканов. Срещата е организирана от СНЦ „Опора БГ" и е посветена на Международния ден на хората с увреждания -3-ти декември.

Първият Социално терапевтичен център гр. Враца е стартирал в началото на 2011 година по проект, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси» и трябва да приключи през февруари 2012 год. Негови потребители са 22 човека с увреждания, родители на деца с увреждания, младежи напускащи институции, безработни, лица от малцинствен етнически произход. Бенефициент по проекта е СНЦ «ОПОРА БГ», партньори са Областна администрация -Враца и ЮЗУ „Н.Рилски" Благоевград.

Всеки ден в центъра се провеждат групови занимания по мотивация и предприемачество, арттерапия, ерготерапия, музикотерапия, релакс, трудотерапия, евритмична и танцова терапия, еко-дейности в природата.

Обучените в „Социално терапевтично консултиране", 20 специалисти,  работят и по индивидуални терапевтични програми, невротренинги със специализирана биофийдбек апаратура, програми по психидиагностика.

Социално-терапевтичният център във Враца - пионер в работата с хора с увреждания
netinfo

Със съдействието на обучаващата организация - ЮЗУ „Н.Рилски", използвала методиката и опита на 500 антропософски центъра по социална терапия и лечебна педагогика от 60 страни, е разработена методика за терапевтични подходи в социалното включване на рискови групи.

До момента в България не е практикуван социално-терапевтичният модел, няма оборудвани такива заведения. Основната му цел е превенцията на социалното изключване чрез подходи, основаващи се на антропософската лечебна педагогика и социална терапия.

Заместник-кметът на Общината заяви, че администрацията поема ангажимента да подкрепя и съдейства за това този Социално-терапевтичен център да премине в делегирана от държавата дейност след приключване на проекта през м.февруари 2012г. Тъй като чрез дейността му, потребителите на тази социална услуга ще получат възможност за по-добра интеграция в обществото.

Светозар Луканов призова за това обществото да бъде толерантно и да приеме тези хора като част от него.