Програма "Стъпка по стъпка"

Програма Стъпка по стъпка
Програма Стъпка по стъпка / Община Враца

Заместник кметът Красимир Богданов днес прие делегация, която включва представители на фондациите „Програма Стъпка по стъпка", „Отворено Общество"  - Лондон и „Отворено общество" - София. Делегацията включва Холи Хикс- Смол - ръководител на програма „Ранно детство ", фондация „Отворено общество" - Лондон, д-р Адриан Марш - ръководител на програма „Рома", фондация „Отворено общество" - Лондон, доц. д-р Емил Бузов - Изпълнителен директор на фондация „Програма Стъпка по Стъпка" - София и Десислава Кузнецова - координатор на програма „Управление и публични политики" - фондация „Отворено общество" - София.

Гостите са партньори на Община Враца по проекта „Образователи и родители заедно в детската ясла". По проекта се работи от средата на 2012 г., а целта е децата от 0 до 3 години да получат от медицинския персонал в детските градини и от родителите си такива грижи, които да помогнат за тяхното най-добро развитие в бъдеще. Община Враца е пилотна в България при реализирането на този проект, който обхваща девет детски градини в града.

В рамките на проекта персоналът в детските заведения и родителите са обучавани как да организират по-ефективно обкръжаващата среда на децата, а също как да работят и да комуникират с тях, т

Програма "Стъпка по стъпка"
ака че да подпомогнат успешното им развитие.