/ Дарик Враца
Правителството възложи на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на два поземлени имота - частна държавна собственост, намиращи се в Монтана, с построените в тях сгради - незавършено строителство.

Дневен център в Монтана отвори врати за великденска изложба-базар (СНИМКИ)

Приватизацията се извършва по предложение на областния управител на област Монтана, в чието управление са имотите. Единият се намира на ул. „Макгахан“ № 14 и е с площ 15 840 кв. м, заедно с построената в него на груб строеж едноетажна сграда на транспорта, със застроена площ 1 064 кв. м.

Община Монтана стартира ремонти за половин милион лева в селата

Вторият имот се намира на ул. „Сирма войвода“ № 2 и е с площ 26 501 кв. м, ведно с построената в него девететажна сграда - незавършено строителство, в груб строеж, със застроена площ 3 151 кв. м, с предназначение за здравно заведение.
 
МС