Поетичната книга на Ботьо Гарвански „Укротени безсъния” днес среща читателите си

/ Pixabay
Поетичната книга на Ботьо Гарвански „Укротени безсъния” ще  бъде представена сред почитателите във Враца. Организатори са местният Клуб на дейците на културата и Регионална библиотека-Враца.  

„Любов и вино” в КДК във Враца

Авторът е познат с предишните си три книги - „Врата, отворена за бурите” - 2008 г., „Моята църква” - 2013 г. и „Калдъръмени строфи” - 2016 г. „Укротени безсъния” е четвъртата му книга.

В КДК четоха стихове на Робърт Бърнс

Ботьо Христов Гарвански е роден през 1949 г. в село Малорад, Врачанска област. Завършил е ЮЗУ „Неофит  Рилски” в Благоевград. Професионалната му кариера преминава през различни сфери. Работил е като директор на младежките домове в Благоевград и Враца, „Строителен тръст” - Казахстан, кметски наместник на кварталите „Дъбника” и „Сениче” във Враца.

Литературната промоция на книгата е насрочена за 17.00 часа в читалнята на Регионална библиотека „Христо Ботев”-Враца.