„On-Stop-Shop точки в България  за граждани от трети държави
„On-Stop-Shop точки в България за граждани от трети държави / ТПП Враца

Две  семинарни обучения по Проект: „On-Stop-Shop точки в България  за граждани от трети държави" проведе този месец Търговско-промишлена палата Враца. обученията бяха в градовете Видин и Благоевград.

Първото обучение на тема „Интегрирани услуги за имигранти: примери от „On-Stop-Shop точки в Европа" се проведе в град Видин, на 6 юни 2013 г.. Участие взеха представители на целевите групи по проекта: представители на социални партньори, община Видин, публични институции, НПО,  граждани от трети държави,  предприемачи, потенциални работодатели на граждани на трети страни и обучителни организации.

Второто обучение бе на тема „Партньорства между НПО и държавни структури при предоставянето на услуги за имигранти. Ролята на социокултурните медиатори в One-Stop-Shop" и се проведе в Благоевград, на 10.06.2013. Участваха представители на социални партньори, община Благоеград, Дирекция „Регионална Служба по заетостта"-Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски" , НПО,  граждани от трети държави и  предприемачи.

On-Stop-Shop точки в България  за граждани от трети държави"
netinfo

Обученията бяха осъществени по Проект: „On-Stop-Shop точки в България  за граждани от трети държави",  Договор BG EIF 2011/01-05.03.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез  Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, Схема BG EIF 2011/01-05 на ЕИФ «Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция ».   

До края на месеца по проекта ще бъде организирана Кръгла маса, която ще се проведе във Враца на тема „Идентифициране, дефиниране и оценка на нов подход за интегриране на имигранти, базиран на опита на различни държави-членки и заинтересовани страни".

С дейностите по проекта ще се постигне подобряване на сътрудничеството между различните участници в него, подобряване на управлението на политиките по интеграция, както и по-доброто разбиране на нуждите на гражданите на трети държави.