Иван Йорданов
Иван Йорданов / Окръжен съд Монтана
Нов съдия има в Районния съд в Лом, съобщават от Окръжното съдилище в Монтана. Това е Иван Йорданов. Пред Административния ръководител на РС Албена Миронова и колегите си той подписа  акт за заемане на длъжността и положи клетва  „да прилага точно Конституцията и законите на Р България,  да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастен, обективен и справедлив…”.

Иван Йорданов е 31 годишен,  завършил е специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”  през 2013 г. и е работил от  януари 2015 г. до септември 2019 г. като юрисконсулт на Регионалната дирекция на горите – Берковица.  През март т. г.  Иван Йорданов спечели  конкурс за назначение в РС – Лом с  резултати 5, 69 на писмения и 6,00 на устния изпити.  Назначението на Иван Йорданов е на основание на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 10 от 19 март 2019 г. и на протокол № 25 от заседание, проведено на 30 юли 2019 г. 

Колегите на младия магистрат му пожелаха успехи в службата на законите и справедливостта и изказаха увереност, че с работата си ще допринесе за облекчаване на натовареността на съда, която е сред най-високите в страната -  с 86, 15 разглеждани дела на месец от съдия през 2018 г. До назначението на съдия Йорданов  в РС – Лом от 6 щатни места бяха заети само 3.