Единствените медицински физици за Северозапада работят в КОЦ Враца
Единствените медицински физици за Северозапада работят в КОЦ Враца / Дарик Враца
Единствените медицински физици работят в КОЦ Враца
68030
Единствените медицински физици работят в КОЦ Враца
  • Единствените медицински физици работят в КОЦ Враца

Днес отбелязваме международния ден на медицинската физика. По този повод единствените медицински физици в Северозападна България  - Марияна Далийска и Валентин Ганчев, работещи в Комплексния онкологичен център Враца, организираха Ден на отворените врати под надслов „Попитай медицинския физик“. Те представиха презентация и демонстрираха различна техника пред  ученици от ПМГ, запознавайки ги с работата си.

„Ние работим към отделението по „Лъчеление“, правим дозиметричните планове на онкоболните, определяме начина по който трябва да бъдат лекувани на отделните апарати. В по-голям аспект медицинските физици се грижим за контрола на качеството на всякаква медицинска радиологична техника“, обясни М.Далийска. По думите й нуждата от медицински физици расте, тъй като расте и броя на използваните апарати.

60 % от надфоновото облъчване на хората се дължи точно на медицинската апаратура.  Затова е изключително важно този тип облъчване да има някакъв контрол. Дозите получени от естествения радиационен фон са около 2,4 милисиверта годишно за България. Всеки един отивайки на изследване получава допълнително лъчево натоварване в зависимост от вида на апаратурата. Колкото по-нова е апаратурата, колкото по-добре е настроена - толкова по-малко ще е облъчването.

Най-малко облъчване, съотнесено към еквивалентен период на облъчване от природния фон, се получава при снимка на кости на крайник – равно е на 1,5 дни. От 1,5 до 7 дни се равнява облъчването при рентгенография на зъб. Снимка на белия дроб ще ни натовари с облъчване равно на 3 до 10 дни. Далеч по-големи дози получава човек, ако си прави компютърна томография. При такова изследване на глава например, дозата ще е равна на 1 година, на гръден кош – 3,6 години, на корем и таз – 4,5 години. Дозата за над 6 години се получава при сърдечна катеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика.

Единствените медицински физици за Северозапада работят в КОЦ Враца
netinfo

 

„Работата на лекаря и на медицинския физик е да направи правилна преценка от ползата и риска от дадено изследване“, коментира още М.Далийска.

Според законовите разпоредби всеки българин би трябвало да има медицински паспорт, в който да се отбелязва получената доза облъчване. Засега обаче, разпоредбите не се спазват.