Две нови длъжности разкриват в областна администрация Враца

Две нови длъжности разкриват в областна администрация Враца
Две нови длъжности разкриват в областна администрация Враца / снимка: Дарик Враца

Новата структура на Областна администрация - Враца е напълно готова, съобщават от институцията. Запазва се  досегашния брой на  служителите - 36. Трима от тях - областният управител и двамата заместник областни управители, съставляват политическия кабинет.

Спазва се изискването на Закона за държавния служител за провеждането на конкурс за заемане на експертните длъжности в администрацията. С публични обяви за конкурси са обявени 9 места. В структура на администрацията има 2 нови длъжности. - „Служител по сигурността на информацията" и  „Експерт по вътрешен ред и сигурност".

Областна администрация изпълнява стриктно законовите изисквания в своята работа, допълват още от институцията. Прекратени са всички граждански договори с характер на трудови сключени по времето на предишния Областен управител. Вече строго се спазват правилата за отчета на финансовите и материалните средства в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.