/ Дарик Враца
Миглена Раденкова
100995
Миглена Раденкова
  • Миглена Раденкова
"753 са били новообразуваните дела през миналата година в Административен съд-Враца", съобщи административния ръководител съдия Миглена Раденкова. 

Образувани са 54 дела срещу общински наредби във Врачанско

Заедно с останалите висящи от предходната година дела за разглеждане през 2018 година са били 879 дела. В края на отчетния период са останали висящи 143 дела.
 
Разглеждани са дела по жалби по подзаконови нормативни актове – 62 броя, 1 дело по Изборния кодекс, по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за митниците - 22 дела, по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра – 29 дела.
 

Отчетът
Дарик Враца

За миналата година са свършени общо 451  първоинстанционни дела. В срок до 1 месец от образуването са приключили 33,48 % от общия брой новообразувани дела. За срок от 1 до 3 месеца са приключени 49,67 %, обяви още Миглена Раденкова. За миналата година се свършени общо 285 касационни дела, като в тримесечен срок са приключили 91, 58 % от тях.

На отчета присъстваха като гости и зам.-председателят на Върховния административен съд Милка Панчева, председателят на Първо отделение на Върховния административен съд Емилия Миткова, както и ръководители на органите на съдебната власт от съдебен район Враца.