/ iStock/Getty Images
С 11 млн. лв. актуализираха бюджета на Община Видин за 2021 година, съобщиха от Общината.

Актуализацията беше приета на проведеното днес заседание на Общински съвет - Видин. Бюджетът на Община Видин за 2021 година първоначално е бил в размер на 52 714 498 лв., актуализираният бюджет е 63 788 478 лв.

Увеличението с 11 млн. лв. се дължи основно на постъпилите средства за провеждане на избори, както и по програми и проекти, допълнителните бюджетни средства от държавата за обезпечаване дейността на училищата и на превозвачите, получените целеви средства за намаляване последиците от пандемията от COVID-19 , за разкопките в антична "Рациария" и други.

Близо 1000 диабетици получиха хранителни продукти във Видинско

Това обясни на съветниците Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие. Общинският съвет одобри и промяна на наредбата за определяне на размера на местните данъци.

Така се актуализира размерът на данъци, които не са променяни от 2008 година, като и след корекцията данъчните ставки във Видин се запазват по-ниски от тези в много други по-малки градове.

Очакваният краен ефект от тези промени е увеличаване на постъпленията от собствени приходи на Община Видин, което ще даде възможност за отделяне на повече средства за благоустрояване на населените места.

На днешното заседание отново не беше приета предложената план-сметка за 2022 година за извършване от Община Видин на услугите по събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци и за поддръжка на чистотата в териториите за обществено ползване.
БТА