Представят Оперативна програма Административен капацитет в Съдебна палата
Представят Оперативна програма Административен капацитет в Съдебна палата / netinfo
Информационен ден по Оперативната програма “Административен капацитет” (OПAK) започва в 10 часа в зала 9 на Съдебната палата във Велико Търново. Той е предназначен за институциите на съдебната власт – съдилища, прокуратури и следствени органи. Целта е да бъде представена оперативната програма, както и възможностите за кандидатстване с проекти по нея.
ОПАК е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество. Тя е една от седемте оперативни програми, одобрени от Европейската комисия, и се финансира от Европейския социален фонд и от националния бюджет. До 2013 г. по ОПАК могат да бъдат усвоени средства в размер на 181 млн. евро. Три са основните групи бенефициенти по програмата: държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, институциите на съдебната система и структурите на гражданското общество.
През тази година органите на съдебната система ще могат да кандидатстват с проекти през май и октомври.