Пет детски площадки изгражда Община Г. Оряховица със средства от капиталовите разходи
Пет детски площадки изгражда Община Г. Оряховица със средства от капиталовите разходи / снимка: Община Горна Оряховица

Пет детски площадки ще бъдат изградени тази година в Община Горна Оряховица със средства от капиталови разходи. Обектите, които ще бъдат финансирани са общо 25. Средствата, предназначени за капиталови разходи, са в размер на 554 386 лв.

Нови детски площадки ще бъдат изградени в двете детски ясли „Зорница" и „Еделвайс" в Горна Оряховица. Стойността на всяка от тях е 20 000 лв. Нова площадка за игра на децата ще бъде изградена в с. Правда. Средствата, предназначени за нея, са в размер на 10 000 лв. също с по 10 000 лв. ще се финансира и изграждането на детски площадки до парк „Градска градина" и в кв. „Пролет" в Горна Оряховица.

През тази година предстои да бъде направен ремнот на част от сградата на Историческия музей. Там ще бъде разкрита експозиция за горнооряховския суджук. За ремонта на сградата са заложени 20 300 лв. С 20 000 лв. ще бъде финансирано изграждането на отоплителна и вентилационна система в НЧ „Напредък-1869". Предвидени са 91 188 лв. за ремонтно-възстановителни работи на сградата на Младежки дом. Предстои основен ремонт и на сградата на Дневния център за възрастни хора с увреждания. За ремонтните дейности са заложени 14 138 лв. В Дневния център е предвидено също и проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация и инсталация за видеонаблюдение осветление. Пожароизвестителна инсталация и инсталация за видеонаблюдение ще има и в Дневния център за деца с увреждания. За двата обекта в капиталовите разходи са заложени общо 15 000 лв. С 20 000 лв. ще се доизгради отводнителната система на Центъра за настаняване от семеен тип.

През годината ще бъдат направени и основни ремонти на сградата на Клуба на инвалида и на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова". Предвидените за това средства са в размер общо на 9 000 лв. В капиталовите разходи са заложени и 165 815 лв. за основни ремонти на няколко общински пътища: Стрелец, Паисий-Стрелец-Петко Каравелово и Никюп Крушето. С 15 000 лв. ще се финансира надзора по изграждането на канализация по улиците „Калоян", „Шипка", „Първи май", „23 юни", „Любен Каравелов", „Цанко Церковски", „8 септември" и „Добруджа" в Долна Оряховица. Същата сума е предвидена и за надзора по реконструкцията и доизграждането на каналиацията на улиците „Юмрукчал", „Добри Чинтулов", „Козлодуй" и „Тунджа", и за реконструкцията по улиците „Хаджи Димитър", „Пирот", „Александър Стамболийски" в Горна Оряховица.

Предвидени са 25 000 лв. за надзор, изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в Първомайци - участък под реката. В списъка с капиталови разходи е заложено и изграждане на ограда на гробищния парк в с. Драганово. Предвидените средства са в размер на 15 000 лв. През тази година ще се изгради и светофарна уредба в Горна Оряховица. За нея са предвидени 15 000 лв. Светофарната уредба ще бъде монтирана на кръстовището на ул. „Цар Освободител" с ул. „Янко Боянов"-срещу пазара. За проектиране на пл. „Георги Измирлиев" са заложени 26 785 лв.

В капиталовите разходи са предвидени и 14 200 лв. за основен ремонт на медицински кабинет, канцеларии и коридор към две спални помещения и подмяна на дограма в Дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Драганово.