Панаир на добрите идеи в Стражица представи 27 проекта

Панаир на добрите идеи в Стражица представи 27 проекта
Панаир на добрите идеи в Стражица представи 27 проекта / МИГ Лясковец - Стражица

27 проекта бяха представени в „Панаир на добрите идеи" в Стражица. Те кандидатстват за одобрение и финансиране пред фондация „Америка за България", която партнира на местната инициативна група „МИГ Лясковец - Стражица" в организирането на конкурса за малки проекти "Панаир на добрите идеи".

Целта е да бъдат насърчени за участие широки слоеве на населението, както и малките общини при създаването на условия за успешна работа във всички сфери на живота.

Проектите са в областта на социалните и младежките дейности, туризма, спорта и местната власт и са разработени от училища, читалища, детски градини, пенсионерски клубове и неправителствени организации.

След обявяване на резултатите от класирането финансиране ще получат 15 проектни идеи - седем от Община Лясковец и осем от Община Стражица. Сред одобрените проекти са обособяване на зона за пазар на земеделска продукция в Козаревец, изграждане на клуб по интереси за деца и младежи в Драгижево, възстановяване на църковния храм в Сушица и др.

Общата стойност на финансираните добри идея е в размер на 50 000 лв. Към тази сума всеки печеливш проект ще добави и собствен принос.