/ Thinkstockphotos
От 1 октомври Община Велико Търново стартира безплатно предоставяне на приготвена храна за обяд до домовете на 60 души от най-рисковите и уязвими групи, съобщиха от Общината.

Услугата е предназначена за лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта за ограничаване разпространението на коронавирус (covid-19).

Община Велико Търново ще предоставя топъл обяд в домовете на 200 души

Инициативата се реализира в изпълнение на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Велико Търново“, финансиран по съответната целева програма. Средствата, необходими за реализацията на проекта са в размер на 3 828.00 лв. и са осигурени от чрез Агенцията за социално подпомагане.

Основна цел е да бъдат подпомогнати хората в най-рисковите и уязвими групи за разпространението на зараза с коронавирус. С проекта им се предоставя възможност в максимална степен да ограничат излизането от дома и посещенията на места, при които се наблюдава струпване на голям брой хора, в т. ч. магазини за хранителни стоки, пазари и др.

Потребителите следва да бъдат в някоя от целевите групи:

- Хора с ниски доходи, под линията на бедност за времето, в което са поставени под задължителна карантина

Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки и не са в състояние да си осигурят прехраната

- Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.


Основни критерии за приоритетно включване на лица в програмата при запълнен капацитет са: бедност, ниво на материални лишения и степен на ограничения, невъзможност на лицето /самостоятелно или с подкрепата на неговите близки/ за набавяне на приготвена храна.

Крайните бенефициенти ще получават напълно безплатно приготвена храна за обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) в делничните дни от месеца. Храната ще се приготвя и доставя до домовете на потребителите от базата на Домашен социален патронаж-Дебелец.

С оглед прилагане на най-високите стандарти и критерии за санитарно-хигиенна безопасност и противоепидемична защита, храната ще се предоставя в кутии за еднократна употреба.

Проектът ще продължи до 31 октомври. Хората, които попадат в обхвата на целевата група и отговарят на критериите, могат да направят заявка за получаване на топъл обяд до Община Велико Търново всеки работен ден - на телефон 062/ 61-92-20 - от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа.