Акад. Георги Марков е новият почетен доктор на ВТУ
Акад. Георги Марков е новият почетен доктор на ВТУ / DarikNews.bg
проф. Пламен Легкоступ
67835
проф. Пламен Легкоступ
акад. Георги Марков
  • проф. Пламен Легкоступ
  • акад. Георги Марков

Акад. Георги Марков е новият почетен доктор на Великотърновския университет. Изтъкнатият историк бе удостоен с почетното звание на церемония в университетската аула по повод Деня на народните будители. Той получи инсигниите на “Doctor honoris causa” от ректора проф. Пламен Легкоступ.

Званието се присъжда на акад. Георги Марков  за неговия съществен принос в развитието на историята и за издигане престижа на Великотърновския университет в национален и европейски мащаб. Академичното слово на историка бе посветено на празника на будителите и на Втората световна война от гледна точка на победените. “Нашата мисия е да даваме знания и да възпитаваме по-младите поколения да имат историческа памет, тъй като тя е в основата на нашата национална самоличност”, каза акад. Марков.

Акад. Георги Марков е новият почетен доктор на ВТУ
netinfo

Тържественото събрание в аулата бе открито с приветствие на ректора проф. Пламен Легкоступ. “Приемствеността, единението и духовността са трите основни стълба, върху които се е градила българската държава през вековете. Този градеж се извършва от хилядите високо нравствени и духовно извисени люде на перото и от онези непокорни и горди българи-патриоти, които будеха и поддържаха националното самочувствие и жертваха живота си в името на Отечеството”, каза в словото си проф. Легкоступ. “Днес, когато става дума не толкова за икономическа, а за криза на ценностите, именно духовността е факторът, който може да обедини българите, подчерта ректорът.

По повод празника на будителите бяха валидирани пощенска карта и печат “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Венцислав Йорданов е художник на пощенската карта. Нейният тираж е 2 195 броя. Печатът ще бъде предоставен за ползване три работни дни в Пощенската станция във В. Търново, а след това предаден за съхранение в маркохранилището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Във фоайето на аулата бе разкрита временна пощенска станция, където всеки можеше да си закупи от пощенската карта на символичната сума от 50 ст.

С почетното звание Рrofessor honoris causa на Великотърновския университет бяха удостоени акад. Иван Радев за неговите заслуги в развитието на българската хуманитаристика, издигането на престижа на Великотърновския университет в национален и европейски мащаб и по повод неговата 70-годишнина и проф. Спиридон Борисов, декан на Факултета по изобразително изкуство 1983–1989, за неговите големи заслуги за създаването и утвърждаването на катедра “Рисуване” и усъвършенстването на учебната програма и методиката на преподаване по рисуване. Те получиха сертификат и почетен плакет.

Катедра “Музика” при Педагогическия факултет бе удостоена с юбилейната грамота „50 години Великотърновски университет” за съществен принос и високи постижения в организацията и провеждането на тържествения концерт по случай 50-годишнината на Великотърновския университет.

Акад. Георги Марков е новият почетен доктор на ВТУ
netinfo

На церемонията бяха връчени и грамотите Maxima cum laude на повишените в научна степен и академична длъжност преподаватели в периода 1.10.2012 г. – 1.10.2013 г. Това са 21 нови професори, трима доктори на науките, 22 доценти и 21 доктори. С новите повишени  в университета преподават 1 академик, 101 професори, 203 доценти, 31 доктори на науките и 319 доктори.

Тържественото събрание завърши с удостояването на Великотърновския университет с Почетния златен знак на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за сътрудничество с бизнеса. Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов връчи Почетния златен знак на ректора проф. Пламен Легкоступ.