39 са безлюдните села в Областта
39 са безлюдните села в Областта / netinfo

 

Област В. Търново е на 9 място в страната по брой на населението, съобщи Михаилка Григорова- началник на отдел „Информационно обслужване и технологии" в ТСБ. Към 31 декември 2009 г. в нашата област са живели 275 395 души. Населението на община В. Търново е било 67 099 души, което я поставя на 16 място в България. В сравнение с 2004 г. жителите на общината са се увеличили с 900. 35 923души населяват община Свищов, 32 436 души община Г. Оряховица.

336 населени места, от които 322 села и 14 града има на територията на Областта. В 39 от селата няма регистриран нито един жител, най- много са безлюдните села в община Елена- 20. В 19 села живее само по един човек, в други 17 - по двама, информира още Михаилка Григорова.