2234 бебета са проплакали в областта, над 27 години е средната възраст за раждане
2234 бебета са проплакали в областта, над 27 години е средната възраст за раждане / DarikNews.bg, архив

2 234 са живородените деца през миналата година във Великотърновска област. Те са с 66 по-малко от предходната 2012 г., съобщават от Териториалното статистическо бюро. Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината) за 2013 г. в цялата страна е 9.2‰, а в област Велико Търново - 8.9‰, като за областта той намалява с 0.1‰ спрямо 2012 година. Коефициентът на раждаемост в градовете бележи намаление спрямо предходната година от 9.5 на 9.3‰, а този в селата - от 8.0 на 7.9‰. Най-висока е раждаемостта в община Стражица - 12.0‰, а най- ниска - в община Лясковец - 5.9‰.

От всички живородени деца в региона 1 122 са момчета, а 1 112 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 991 момичета. В градовете живородените деца са 1 634 (73.1%), а в селата - 600 деца (26.9%), т.е. от всеки четири деца три са родени в градовете.
Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2013 г. в областта е 55 239, като спрямо предходната година той намалява с 1 172, а спрямо 2001 г. - с 14 320 жени.
Друг показател, характеризиращ процеса на раждаемостта, е средната възраст на жените при раждане на дете. Данните за 2013 г. показват че 89.3% от живородените са с майка на възраст от 20 до 39 години, като средната възраст на жената при раждане на дете е 27.7 години. През последните години средната възраст на раждане постепенно нараства, като се забелязва положителна тенденция, изразяваща се  в намаляването на ранната раждаемост в областта.

Относителният дял на живородените извънбрачни деца в региона намалява от 66% през 2012 г. до 65.8% през 2013 г., или от всеки три живородени две са извънбрачни. От 1991 - 1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

През 2013 г. средният брой живородени деца от една жена в област Велико Търново е 1.39 (1.48 за страната). Този коефициент е по-голям в селата (1.86), отколкото в градовете (1.27). През 2013 г. в областта са регистрирани 65 случая на многоплодни раждания, като при 62 от тях са родени по две деца и спрямо 2012 г. многоплодните раждания намаляват с 9 случая.