вода
вода / / ThinkStock/Getty Images
Повишението е с 12 стотинки  - от 2.97 лв. до 3.09 лв. за кубик
Цената на водата се повишава в голяма част от страната от 1 януари. Цената за кубик във Варна се повишава с 12 стотинки  - от 2.97 лв. до 3.09 лв. 

Общо 27 ВиК дружества в страната актуализират цените си, като увеличението е с между 1 и 27 стотинки.  

Газът също поскъпва с 3,5 процента. Цената на парното и топлата вода остава без промяна.

С първия ден на 2019 г. минималната работна заплата се увеличава с 50 лева спрямо миналата година и става 560 лева. Максималният осигурителен доход също нараства – с 400 лв., и така той вече е 3000 лева. Това означава, че работодателите и високодоходните служители ще внасят повече за осигуровки.