В ромско гето харчели вода за хиляди само с 6 водомера, твърдят от ВМРО
В ромско гето харчели вода за хиляди само с 6 водомера, твърдят от ВМРО / bgmaps.bg

В района на стария хлебозавод е налице безстопанствено изразходване и неправомерно използване на питейна вода. За това алармираха от ВМРО-Варна. В жалба-сигнал, изпратена от „воеводите" до ВиК-Варна, се посочва, че в находящото се там незаконно ромско гето се краде вода.

Става въпрос за района на улиците „Огоста", „Огражден", „Осогово" и „Арабаконак". Според данни на ЕСГРАОН там са регистрирани над 1200 души. Отделно още толкова са нерегистрираните. Консумацията на вода обаче е колкото за многохиляден жилищен квартал, като тази вода не се плаща от години, се посочва в сигнала.

По информация на ВМРО в района има поне 150 домакинства, а според регистъра на ВиК-Варна броят на регистрираните водомери е едва 78. Функциониращи обаче са само 6 водомера, уточни Цончо Ганев, зам.-кмет на район „Младост" и председател на Общинския комитет на ВМРО.

В района на ромската махала Максуда, между улиците „Д-р Иван Селимински" и „Георги Пеячевич", има две постоянно действащи чешми. Техният дебит е достатъчен да позволява захранването на няколкостотин души. „Ние питаме защо тези две чешми действат в продължение на години? И защо тези чешми осигуряват питейна вода на живеещите там без никой да заплаща за нея?, попита Цончо Ганев.

Според ВМРО, подобни проблеми има и в ромската махала на с. Каменар. Изградената там нова водопреносна мрежа вече функционира, но все още няма водомери. По официална сводка там дневното потребление било като за над 5000 жители.

Странно е, че не се извършват действия от страна на ВиК-Варна по отчитане на неправомерно ползвана вода в тези райони и не се предприемат действия за събиране на дължими задължения за неправомерно ползване на вода, смятат варненските „воеводи". Жалбата им до водоснабдителното дружество е внесена преди 2 седмици.

Исканията са за спешни проверки на горепосочените случаи. Съществуващите водомери, обявени като „повредени", да бъдат незабавно въведени в експлоатация и, ако има нужда, да бъдат поставени още. ВМРО настояват ВиК-Варна да отговори на въпроса кой заплаща загубите на вода по канализацията, къде се калкулира загубата и как се формира сметката за вода на потребителите абонати на дружеството.

„Нека тези наши думи не се тълкуват като един вид ‘Спрете водата на циганите'. Нека да я ползват, но да си плащат. И Вик да предприеме действия за узаконяване на това тяхно ползване ", заяви Костадин Костадинов, заместник-председател на ВМРО и варненски общински съветник. „Трагичното е, че цялата тази вода не се губи в сметк ите на ВиК. Цялата тази вода я плащаме ние, потребителите", отбеляза Костадинов.

Ако „воеводите" не получат отговор, който да удовлетворява варненци, ще бъде обжалвана цената на водата, закани се общинският съветник. Копие от сигнала е изпратено и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Местните активисти на ВМРО изразиха и мнение, че евентуално увеличение на цената на водата с 30 - 40 на сто ще е напълно необосновано. Повод за това стана изказване на шефа на местното водно дружество Веселин Русев, който наскоро предположи, че това ще е поскъпването, което може да се очаква, ако се предприеме уеднаквяване на цените в страната.

От ВМРО-Варна алармираха и за технологични недостатъци на ул."Девня". Няколко къщи на ул."Езеро" се наводнявали при по-сериозни валежи. Проблемът бил в недовършената дъждовна канализация в района. Къщите вече били заплашени от рухване. Имало уверения от Община Варна, че проблемът ще бъде отстранен с общински средства. Според ВМРО обаче, разходите трябва да са за сметка на фирмата изпълнител на обекта, а именно - „Инжстрой инженеринг".