/ БГНЕС
Приключила проверка за удълбочаването на двата канала на Пристанище-Варна. Тя е започвала в началото на тази година по сигнал на Министерството на транспорта и съобщенията. Изводът на разследващите е, че има данни за престъпление и изпращат материалите в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство за сключване на неизгодна сделка, съобщават от МВР.

По случая са събрани и анализирани материали от Агенция „Държавна финансова инспекция“ и други институции. Установено е, че след провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка за удълбочаването на двата канала на пристанището  е сключен договор за изпълнение с еднолично акционерно дружество.

Съгласно подписаното с възложителя споразумение от 1 октомври 2019 г.  е следвало избраното акционерно дружество да извърши дейностите „на свой риск, със свои материали и техника, механизация и човешки ресурси“.

Независимо от условията на документа и без да има право,  дружеството възлага дейностите на друго предприятие, а то от своя страна ги превъзлага на трето предприятие.

В хода на проверката е установено, че първоначално избраното дружество не е разполагало с нужния ресурс и техника за възложената дейност, а второто е имало малък екип от специалисти и техника, което не позволява извършването на подобна дейност.

Заключението на разследващите е, че е налице основание за започване на досъдебно производство.