/ Съюз на учените-Варна
С три отличия „Награда за млад учен“ приключи конкурсът, обявен от Съюза на учените-Варна. Той се провежда за първи път в историята на Съюза в 2 научни направления - "Здравеопазване и спорт" и "Социални, стопански и правни науки".

Документи за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Комисията допусна до участие в конкурсната процедура 7 от тях. Въз основа на представените документи и на предварително разработените критерии за оценка, членовете на Комисиите по секции направиха комплексна преценка за представянето на младите учени и предложиха на Управителният съвет на Съюза да присъди няколко награди. 

В направление "Социални, стопански и правни науки", отличието „Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получава доц. д-р Владимир Жечев, преподавател в катедра „Маркетинг“ на Икономически университет - Варна.

В направление "Здравеопазване и спорт" отличията са две. „Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получава гл. ас. Оскан Тасинов от факултет "Фармация", катедра "Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" на Медицински университет – Варна. 

С „Награда за млад учен“, грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева е отличена и гл. ас. в катедра по „Консервативно зъболечение и орална патология“ гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м.

Тържественото награждаването на младите учени ще стане на 20 юни тази година по време на годишното общо събрание на Съюза на учените – Варна.

Доц. д-р Владимир Жечев е на 33 години. Завършил е Бизнес училище в Армс - Холандия (Arnhem Business School), магистърска степен придобива в Университет на Уелс (University of Wales), Великобритания. Стажувал е като маркетингов консултант в представителството на General Motors в България, а дипломната му работа е именно за оптимизиране на маркетинговата функция на същата компания. Докторската му степен е от ИУ-Варна в областта на бранд имиджа при луксозни автомобили. На 25 години вече е съавтор на първия учебник по Маркетинг в хотелиерството в България (в съавторство с проф. Станислав Иванов). Член е на редакторската колегия на International Journal of Professional Management, Великобритания. 

Повече от 14 пъти е бил канен за гост лектор в няколко държави в Европа и Азия. Той е единственият българин, канен 2 пъти за гост преподавател в специално организирана международна професорска седмица в Nottingham Business School, Великобритания.

Има няколко участия в панелни дискусии, свързани с предприемачеството във висшето образование в Европейската комисия в Брюксел. През 2016 г. печели наградата за млад учен от НТС-Варна и участва в церемония в град Ченай, Индия, където фондация VIRA го награждава с приз „Млад учен“ за принос в областта на маркетинга. 

Извън преподаването се занимава с научна и консултантска дейност. Консултира фирми в областта на туризма, търговията с автомобили и предлагането на битови услуги в Австралия. Има множество публикации в страната и чужбина, които са активно цитирани от чуждестранни изследователи. 

В настоящия момент е устремен към разширяване на преподавателския си и изследователски опит извън страната, за да може да използва знанията си в работата си като учен и преподавател в ИУ-Варна. Вярва, че всеки съвременен маркетолог може да упражнява професията си само със сверен часовник. 

Гл. ас. Оскан Тасинов, д.б, е на 32 години. Бакалавър по „Mолекулярна биология“ на СУ "Св. Климент Охридски", магистър „Mолекулярна биология и биотехнологии“ на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски и придобита специалност „Биохимия” на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна. През 2015 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" към Медицински университет "проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. 

Професионалният му интерес е в областта на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление; Молекулни механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури; Молекулярна биология, биохимия, молекулярна генетика, нутригеномика, транскриптомика, протеомика. 

Д-р Тасинов членува в Европейската организация по нутригеномика (от 2010 г.), във Федерацията на европейските биохимични дружества (от 2013 г.),  в секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (от 2013 г.), в Съюза на учените-Варна (от 2012 г.) и в Асоциация на биохимичните катедри в България (от 2010 г.).

Специализирал в Испания, Великобритания, Австрия, Ирландия, Италия. Участва в авторските колективи на 18 научни публикации, 1 глава от международно публикувана книга и 1 помагало по биохимия. Участвал е в 12 национални и 30 международни научни форума на 3, от които е награден за своето представяне. Носител е на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България, престижни награди за участия в Конгреси по медицински науки у нас и в чужбина. 18 участия в научни проекти и програми, финансирани от български изследователски центрове, университети, институции и програми на ЕС.

Гл. ас. д-р Христиана Росенова Маджова – Чоканова, д.м, е на 31 години. През 2013 година се дипломира като магистър по дентална медицина в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и като отличник на випуска е отличена с наградата „Studens Optimus” на името на „Проф. Д-р Славчо Давидов”.

През същата година печели конкурс и започва работа като редовен асистент в катедра “Консервативно зъболечение и орална патология“ на Факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Преподава на студенти по дисциплините: „Консервативно зъболечение“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“ на български и английски език.

През 2015 г. се дипломира и като магистър по здравен мениджмънт, а през 2018 г. придобива специалност по "Дентална клинична алергология". В момента специализира „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. През 2016 г. защитава докторската си дисертация по терапевтична стоматология. 

Има 44 участия в конгреси и конференции от различни области на денталната медицина. Има авторство и съавторство в 2 учебника, 36 публикации и научни съобщения у нас; 11 публикации и научни съобщения в чужбина. През 2014 г. е отличена с Годишната награда - 3 място за млад учен на 24-та Асамблея на Интернационалната Медицинска Асоциация „България” (ИМАБ) - в секция „Дентална медицина и орална патология”.  Член e на 6 български и международни научни дружества. Специализирала е в различни области на денталната медицина в България, Швейцария и Италия.

В момента по-голямата част от времето й е посветено на дъщеричката й, която е на месец и половина, но успява да намери време за пациентите си и за последния научен проект, по който работи. Благодарна е, че има шанса да работи клинично и като млад учен именно в голямото научно семейство на МУ - Варна. Наградите, които печели са просто мерило за труда, който всеки ден полага. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК