Сменят голфа с тенис на комплекса в Младост
Сменят голфа с тенис на комплекса в Младост / netinfo
На мястото на игрището за миниголф в спортно-атракционния комплекс "Младост" ще бъдат изградени два тенис корта. Това става ясно от публикувано обявление в сайта на Агенцията по обществени поръчки с днешна дата.

Промяната е част от втория етап от изграждането на комплекса в едноименния варненски квартал. Според обявлението фирмата-изпълнител ще трябва да проектира и изгради още спортни площадки и съоръжения за хора с увреждания, административна сграда, както и гръмозащитна инсталация на цялата територия на комлекса. Благоустроена и доизградена ще бъде пътната инфраструктура в района.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Стойността му е 3,750 млн лева, става ясно от изискваната гаранция за изпълнение на договора - 75 000 лева или 2% от стойността на договора. Финансирането ще се осъществява от общинския бюджет, фонд "Приватизация", заеми, програми, одобрени и финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет и други Европейски програми, структурни и кохезионни фондове, в които Община Варна е участвала и има одобрение и потвърждение за финансиране.

При избора на фирма-изпълнител ще се наблегне на компонентите на ценообразуване на труда: часова ставка, допълнителни разходи върху труда и допълнителни разходи върху механизацията/40% тежест/, срок за изпълнение на строителството /20% тежест/, гаранционния срок на изпълнените строително-монтажни работи /10%/ и печалбата /5 на сто тежест при избора/.