самолети летище
самолети летище / / iStock/Getty Images
Европейската комисия е одобрила българска мярка в размер на 4.4 милиона евро за подпомагане на летищата в Бургас и Варна в контекста на избухването на пандемията от коронавирус, съобщиха от Представителството на ЕК в България. Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Публичната подкрепа ще бъде под формата на отлагане на плащането на концесионните такси, дължими от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, дружеството, управляващо двете летища, на българското правителство, което притежава инфраструктурата на летищата. Целта на мярката е да се помогне на двете летища да се справят с недостига на ликвидни средства, пред който са изправени поради избухването на коронавируса, като се намалят разходите на летищния оператор.

Комисията е установила, че мярката отговаря на условията, посочени във временната рамка - по-специално, отсрочването на плащането може да се предостави само до края на тази година и неговата продължителност ще бъде за срок от една година. Освен това отсрочването на плащането включва минимално възнаграждение в съответствие с Временната рамка.

Затова Комисията е стигнала до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с ДФЕС и с условията, посочени във временната рамка.

Въз основа на това Комисията е одобрила мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.