/ iStock/Getty Images
Антените на мобилните оператори в Търговищка област не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях. Това показват резултатите от измервания на електромагнитните полета на основни станции за мобилна комуникация на територията на областта.

Стойностите отговарят на приетите в България хигиенни норми, се посочва в доклад и анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обектите - източници на нейонизиращи лъчения, проведен от РЗИ - Търговище тази година, съобщава БТА.

В регистъра на обектите с обществено предназначение на здравната инспекцията в Търговище са регистрирани 127 станции на мобилни оператори. В областта антените на мобилните оператори са разположени така, че осем са в близост до детски, учебни и лечебни заведения, 21 - в райони с голяма концентрация на население, 40 - в райони с малка концентрация на население и 58 - извън населени места.

През 2021 г. е планиран и извършен контрол на 16 базови станции на мобилни оператори. Здравните власти уточняват, че осем са разположени в близост до детски и учебни заведения и други осем - в околната среда.

В документа се казва, че няма установено превишение при нито едно от извършените измервания на пределно допустимото ниво от 10 микровата на квадратен сантиметър. Стойностите на плътността на мощност в пунктовете на измерване съответстват на изискванията на Наредба 9 и не представляват риск за здравето на обитателите в близките сгради.
БТА