/ iStock/Getty Images
Таксите за хранене за 5 и 6-годишните деца, записани в общинските детски градини в Търговище, да отпаднат изцяло за периода от октомври до декември 2021 г.

Това предлага в докладна до Общинския съвет кметът Дарин Димитров, съобщиха от Общината. Предвижда се разходите за дейностите по хранене да бъдат покрити от икономии на средствата за подпомагане на родителите на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

Младежи от Търговище променят мисленето си чрез изкуство

Те се отпускат от държавата на общините от тази година, след като в края на 2020 г. бяха приети промени в законодателството. На Община Търговище бяха отпуснати малко над 141 000 лв.

През януари бяха приети и промени в общинската Наредба за местните такси и цени на услуги, в която са разписани критериите за подпомагане. С преференции се ползват деца с братя или сестри, които посещават общински детски ясли или градина, деца с увреждания или с починали родители, с безработни родители или родители, които са студенти, децата от групите в селата на общината и други.Въпреки големия брой заложени критерии, отчетите към началото на октомври сочат, че е изразходвана половината от предвидената сума. Към момента са налични над 71 000 лв., което позволява и пълното освобождаване от таксите за 5 и 6-годишните. Те наброяват 828 от общо 1 670 деца, записани в градините.

Предложението на кмета ще бъде разгледано на заседанието на Общинския съвет на 28 октомври. Докладната и дневният ред на сесията са публикувани в сайта на Общината.