домашно насилие
домашно насилие / ThinkStock/Getty Images
Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г., сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет.
 
През 2017 г. заповедите за незабавна защита са били 575, през 2018 г. - 601, а през 2019 г. броят им нараства до 2338. Това показва систематизираната информация след преглед на налични данни за всички 28 областни дирекции на МВР в страната. Данните са въз основа на решения на съответния съд в районното управление по постоянен адрес на извършителя на домашно насилие.
 
Четирикратното увеличаване на случаите на незабавна защита обаче не е еквивалентно на четири пъти повече пострадали от домашно насилие, потърсили помощ от съда. Справка със статистиката на Висшия съдебен съвет показва, че през първото шестмесечие на 2019 г. броят на новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие (1627) са с 21% повече спрямо същия период на предходната година
(2053).
 
Според експертите на БХК от програма “Мониторинг и изследвания”, едно от възможните обяснения за ръста на издадените заповеди би могло да бъде промяна в начина на преценка на съда за това кога са налице данни, че здравето или животът на пострадалите са поставени в опасност. Не без значение са и повишените обществени очаквания към правораздавателните органи да осъществяват по-ефективна превенция и защита от домашно насилие, особено след отказа на правителството през 2018 г. да ратифицира Истанбулската конвенция.