Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР
Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР / IStock
Дирекция “Бюро по труда”- Стара разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта  през месец април.
 
Мерките за насърчаване на работодателите и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат са:
 
-безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 12477лв.;
 
-безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства - 3739 лв.;
 
-за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 4143 лв.;
 
-за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 4115 лв.;
 
-безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 11900 лв.;
 
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 4030 лв.;
 
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства -12690 лв.;
 
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 4300 лв.;