Тунелът под Шипка изисква обединение на целия ресурс на страната
Тунелът под Шипка изисква обединение на целия ресурс на страната / Областна администрация

За изграждането на тунел под Шипка трябва да се обедини целият ресурс на България, поради важността на инфраструктурния обект не само за страната, но и за един от най-важните европейски транспортни коридори. Около това мнение се обединиха участниците в Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми в България. На форума присъства областният управител на Стара Загора Йордан Николов.

Изчерпателният анализ на транспортните схеми на България и всички проходи в страната показва изключително тежкото състояние на пътната мрежа по направление север-юг и налага извода, че те не отговарят на съвременните изисквания за превоз на товари. Това се отразява на цялостното развитие на отделните области и общини, бяха единодушни присъстващите областни управители.

По време на срещата беше изтъкнато, че проектът за тунел под Шипка е приоритет на правителството и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Създаден е работен проект, междуведомствена работна група и комитет по наблюдение на дейността й, приета е план карта за осъществяване на всички процедури, свързани с устройството на планиране.На предстоящото заседание в края на февруари Агенция „Пътна инфраструктура" ще докладва напредъка по така приетия план за действие. Като членове на комитета по наблюдение на дейността на междуведомствената работна група в него ще участват областните управители на Стара Загора и Габрово Йордан Николов и Мариян Костадинов.
С вече изготвеният работен проект за Западен обходен път и в частност проектът за Тунел под Шипка, проходът става с надморска височина около 700 м., което в зимни условия го прави лесен за поддръжка и експлоатация.