На 15 август ще тестват сирените на Петролна база – Поликраище
На 15 август ще тестват сирените на Петролна база – Поликраище / Община Горна Оряховица
На 15 ноември от 11:00 часа, в Стара Загора ще бъдат проведени функционални тестове на локалната система за оповестяване на „Градус – 1“, монтирана от „Писат-Инженеринг“ ООД. Общата продължителност на теста ще бъде с времетраене от 8 до 10 мин.

Пробите ще се извършат локално и съгласно утвърдената методика.

Ще се излъчат следните събития и сигнали – автоматично съобщение за начало и край на теста, гласово предупреждение чрез микрофона на ЛСО и  излъчване на сигнал за тревога.