Театърът в Казанлък вече със собствен имот
Театърът в Казанлък вече със собствен имот / DarikNews, архив

Местният парламент предоставя общински имот за седалище и управление на театър „Л. Кабакчиев" и упълномощава директора Диана Рамналиева да наема необходимите помещения за репетиции и представления като спазва бюджетната рамка.

Въпреки че от 11 години има статут на самостоятелно юридическо лице, на общинския театър досега не е било определян адрес и седалище. Затова на предстоящото заседание съветниците му предоставят общински имот с площ от 310 кв.м., ведно с построената в имота сграда.

От месец април общинската трупа е с прекратен договор за ползване на помещения на НЧ „Искра - 1860", тъй като настоятелството претендира за заплащане на месечен наем от 5415 лв. без ДДС, както и за допълнителен наем за ползване на реквизит, костюми, декори от спектаклите в размер на 557 лв. без ДДС. Плащането на годишна сума от 72 хиляди лева без ДДС обаче е непосилен за бюджета на трупата, която още преди да започне да заплаща наем, вече е с преразход на бюджета за полугодието.

По тази причина старейшините упълномощават избрания директор в едноседмичен срок да предприеме необходимите действия за освобождаване на помещенията на НЧ „Искра 1860" - Казанлък, както и да сключи при необходимост договор за наем за репетиции и представления на трупата като спазва бюджетната рамка за съответната календарна година. Предложено е да се ползва сцената на Военния клуб и ДК „Арсенал".

За да може общинският театър да се вмести в предвидената му издръжка, работодателят определя динамичната численост на персонала на „Л.Кабакчиев" на не повече от 30 щатни бройки.

Местният парламент задължава директора на общинския театър да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението, а кмета на Община Казанлък Галина Стоянова да преустанови временно изплащането на субсидията на театъра с изключение на средствата, необходими за минималното трудово възнаграждение, дължими осигуровки и средства за издръжка, до извършване на структурните промени в общинската трупа и изготвянето на нов репертоарен план.