машина
машина / община Казанлък
С нова електрическа машина в Казанлък събират отпадъци и листа.
 
Компактната вакуумна машина се придвижва самостоятелно, изцяло на електрическа енергия за задвижване и всмукване на отпадъци, отговаря на всички съвременни европейски стандарти и е снабдена със система за впръскване при необходимост на дезинфекционен разтвор върху силно замърсени отпадъци. Работата й е подпомогната от екологичния електромобил, който Община Казанлък закупи през март миналата година.
 
Новата придобивка е финансирана от бюджета на Община Казанлък.
 
С финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата през месец октомври се очаква доставка на още един изцяло електрически автомобил от категория L7.
 
През тази година в почистването и поддръжката на парковете в Казанлък Общинското предприятие прибави и два тримера, които без шум и прах оформят зелените площи. Новите екологични придобивки позволяват поддръжка на парковите пространства без замърсяване на въздуха и гарантират спокойния престой на гражданите.