писане документи ръка
писане документи ръка / iStock/Getty Images
Община Казанлък и Министерство на културата подписаха договор за стартиране на ремонтни дейности в НЧ “Светлина 1861” в град Шипка. От февруари 2020 читалището е обявено за недвижима културна ценност от новото време с категория “местно значение”. 
 
Средствата, които министерството на културата отпусна, са в размер на 103 000 лева за консервационни и реставрационни дейности на нежвижимо културно наследство. 
 
В следващите дни се очаква да бъде избран изпълнител по проекта. Община Казанлък изготви инвестиционен проект за необходимите строителни дейности и осъществи авторски надзор. 
 
Преди повече от година кметството в Шипка и читалищното настоятелство стартираха национална дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на вековната сграда. Събраната до момента сума е в размер на 50 лева.