/ община Стара Загора
Започват дейностите по проекта за ремонт и разширение на ул.“Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора.
 
От 16 юни до 15 октомври ще бъде спряно движението на личен и обществен транспорт.
 
Автобусни линии № 8 и №3 ще се движат по обходен маршрут както следва:
 
-По направление от кв. „Железник“: бул. „Цар Симеон Велики“ – ул. „Одринска епопея - бул. „Славянски“;
 
-По направление към кв. „Железник“: бул. „Славянски“ – ул. „Одринска епопея“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Димчо Стаев“ – бул. „Цар Симеон Велики“.
 
Спирки „Казански“, „XIII ОУ“ и „Христо Ботев“ /от северна страна/  няма да обслужват автобусни линии № 8 и № 3 .
 
Обособени са  временни спирки по обходните маршрути. Спирка „Одринска епопея“ ще обслужва автобусите, движещи се по направление от кв. „Железник“.
 
От срещуположната страна на ул. „Одринска епопея“ се създава временна спирка за движещите се по посока към кв. „Железник“. Автобусите преминаващи по бул. „Славянски“ ще спират в изградените уширения, на които са монтирани знаци, указващи автобусни спирки.
 
Автобусите преминаващи по бул. „Цар Симеон Велики“ ще спират на спирки „м-н Билла“, а движещите се по направление към кв. „Железник“, след спирка „Орфей“ ще спират на спирка „Чая“.
 
За периода се въвежда  временна забрана за паркиране и престой по ул. „Одринска Епопея“ в участъка от кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики“, до кръстовището бул. „Славянски“.
 
община Стара Загора