ремонт
ремонт / netinfo
Община Казанлък започна работа по първи етап на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к.“Изток““. За да осигури по-чиста питейна вода за жителите на квартала Община Казанлък сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на дейностите до 550 000 лв. от средствата за капиталови разходи на министерството за тази година.
„ВиК“ ЕООД Стара Загора на своята интернет страница, раздел „Аварии и ремонти“ своевременно ще уведомява за местата, на които временно ще бъде спирано водоподаването за изграждането на новия водопровод.

По време на ремонтните дейности се въвежда временна организация за безопасност на движението до 22.07.2017 год. по следните улици:
 
- ул.„Капитан Петко Войвода“, в участъка от ул.„Петьо Ганин“ до ул.„Олимпиада“ - затворена за движение в двете посоки;
- ул.„Верия“, в участъка от ул.„Кремона“ до ул.„Олимпиада“ - затворена за движение в двете посоки;
- Променя се маршрутното разписание на автобусна линия №1 в района на ж.к.„Изток“ както следва: вместо движението по ул. „Капитан Петко Войвода“ автобусите ще се движат по улиците „Петьо Ганин“, „Надканижа“ и „Кремона“.

Работата по подмяната на старата мрежа с нови тръби в ж.к.“Изток“ предшества дейностите за най-мащабния общински проект за тази година - за обновяване в квартала. То включва асфалтиране на 4 улици и изграждането на 2 междублокови пространства, за което Община Казанлък е осигурила финансиране за над 5,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ на стойност 5 655 048,59 лв., с ДДС, предназначени изцяло за ж.к.“Изток“ е от Европейския фонд за регионално развитие - в размер на 4 806 791.31 лв. и 848 257,28 лв. - национално финансиране. Срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора - 08.12.2016 г.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на четири улици, прилежащите им тротоари и осветление - ул.„Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“; ул.„Кремона“ и възстановяване на две междублокови пространства (зони):
„Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) с граници: запад – ул. „Капитан Петко войвода“; юг – ул. „Кремона“; изток – ул. „Сент-Ерблен“ и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20 и „Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство) с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. „Толияти“; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко Войвода“. На територията на двете междублокови пространства ще бъдат изградени кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари, възстановяване на тревни площи и цветни градини, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление, изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и спортни площадки.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook- https://www.facebook.com/darik.starazagora/