Обновяват тролейбусния транспорт по европейски проект

Обновяват тролейбусния транспорт по европейски проект
Обновяват тролейбусния транспорт по европейски проект / DarikNews.bg

Стара Загора обновява тролейбусния си транспорт по европейски проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора". Ще бъдат доставени нови тролейбуси, като първите два се очаква да пристигнат в средата на юли. Предвижда се още цялостна подмяна на въздушно-контактната система, както и въвеждане на телематика. В срок до 270 дни ще бъдат подменени спирките и ще бъдат обособени близо 8 км велоалеи.

Основната цел на проекта е увеличаване възможностите за избор за екологичен транспорт - тролейбусен и велосипеден, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване. Четирите договора за 6 733 000 лв. по проекта бяха подписани от кмета Живко Тодоров и управителя на общинската фирма „Тролейбусни превози" инж. Димитър Авджиев с фирмите изпълнители, избрани след проведени процедури по Закона за обществените поръчки.

Общината поема ангажимент за стриктен контрол върху изпълнението на дейностите, а очакванията ни са фирмите да работят качествено и в срок, тъй като проектът е много важен за старозагорци. Заради едновременното изпълнение на няколко големи проекта на територията на Стара Загора е необходимо да се създаде и стриктна организация, която да не затруднява допълнително движението, обясни кметът Живко Тодоров.

Най-големият договор-4 413 447,72 лв. с ДДС, е за рехабилитацията на контактна мрежа и изграждане на нова въздушно-контактна мрежа за тролейбусния транспорт, която е 19,1 км. Срокът на изпълнение е 200 календарни дни, от които 30 за проектиране. Изпълнител е софийската фирма „Сатис" ДЗЗД. Очакваният ефект от рехабилитацията на тролейбусната мрежа е създаване на надеждни транспортни услуги, съчетаващи бързина, безопасност и удобство при пътуване.

Консорциум „Хемус-Дизайн-Строй", град София ще проектира и извърши строително-монтажните работи по градската пътна мрежа. През пролетта на 2015г., старозагорци ще могат бързо и безопасно да се придвижват с велосипед по специални велоалеи, които ще бъдат част от пътната инфраструктура на града. Стойността на договора е 2 134 583,27 лева с ДДС.

Останалите два договора, които се подписаха днес са свързани с ремонт и рехабилитация на тролейбусното депо в Стара Загора и доставка на оборудване, което ще създаде по-добри и безопасни условия на труд в общинското дружество. Изпълнителят на ремонта, старозагорската фирма „СТА Инженеринг"ЕООД, ще приключи в края на м. юни. Сумата по договора е 100 232,48 лева с ДДС. Софийската компания „Евромаркет Аутомотив"АД ще достави на тролейбусни превози оборудване за 84 607,20 лв. с ДДС.

По проекта има още пет дейности, които са на етап провеждане на обществена поръчка. Доставка на 14 тролейбуса и доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка с прогнозен бюджет 11 540 120.68 лв, телематика-с прогнозна стойност по бюджет 4 923 449.98лв., са сред най-важните от тях. Проектирането, ремонта и рехабилитацията на токоизправителните станции също очакват своя изпълнител.

Очаква се на 5.07.2015 година да бъдат цялостно завършени дейностите по проекта.

Проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града". Максималната сума на проекта е 28 903 000 лева, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ - 24 643 458 лева.