споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане
споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане / ThinkStock/Getty Images
151.3 хиляди са заетите лица на 15 и повече навършени години в Старозагорска област. Данните са за първото тримесечие на годината. От ТСБ-Югоизток отчитат, че от общия брой заети 78.4 хил. са мъже и 72.9 хил. са жени.
 
Коефициентът на заетост в областта е 57.2% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.2%, а при жените - 52.6%.
 
През първото тримесечие във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 148 хиляди.
 
Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.2% (78.0% за мъжете и 74.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 4.1 процентни пункта.