Регионална библиотека Стара Загора
Регионална библиотека Стара Загора / netinfo
Кръгла маса на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“ ще се проведе утре в обучителния център на Регионалната библиотека „Захарий Княжески”.
 
На форума ще бъдат представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“. Проектът се изпълнява от  Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. В рамките на проекта се осъществява обмен на иновативни практики между Латвия и България и адаптирането в нашата страна на иновативен образователен модел с основна цел подобряване на цифровите компетенции на служителите на малките и средните предприятия.
 
В рамките на кръглата маса ще бъде представен и доклад с оценка на постигнатите резултати, приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.
 
Участие ще вземат представители на партньорите по проекта от българска страна – Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и представители на областни управи, общини, неправителствени организации, работодатели и образователни институции.