Дадоха старт на програмата за детегледачи
Дадоха старт на програмата за детегледачи / БГНЕС
24 са подадените заявления от родители в Дирекция Бюро по труда в Стара Загора по проект „Родители в заетост”. За детегледачи са кандидатствали 28.
 
1 107 родители - повече от две трети от предвидените общо 1 500, вече кандидатстваха да им бъде осигурен детегледач. В сравнение с края на миналата седмица броят им се е увеличил двойно. Безработните, заявили своето желание да станат детегледачи към момента са 779.
 
Агенцията по заетостта припомня, че остава малко повече от седмица за подаване на документи за включване в проекта. Обявеният срок за прием на заявления е до 31.10.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 20 млн. лв. Родителите могат да подават заявления на хартиен носител лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. Документи се приемат и по електронен път (сканирани с подпис или електронно подписани) на електронен адрес:roditeli-v-zaetost@az.government.bg
 
Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.
Очаква се с планираните средства да се осигури подкрепа за 1 500 родители за отглеждане на техните деца и най-малко 1500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи по проекта.