Живущи в столичния квартал „Обеля” сигнализираха за инвестиционни намерения за сметка на зелена площ около домовете им. 

Преди дни хората са неприятно изненадани, когато виждат работници, които заграждат зелена площ, намираща се в непосредствена близост до детска площадка.

„Предвижда се застрояване на междублоковото пространство”, оплака се протестираща.

„В подробния устройствен план от 2012 г. се предвижда сграда за нискоетажно застрояване. Става въпрос за жилищна кооперация с магазини”, обясни главният архитект на район „Връбница” Симеон Симеонов пред NOVA.

„Буквата на закона е спазена и няма основание някой да се притеснява. Предвидените площи за озеленяване по общия устройствен план не се засягат от строителството. Фирмата инвеститор предава от своя собствен терен допълнителни площи за озеленяване. Никой никога не е посягал върху детската площадка и всичко е съобразено с общия и подробния устройствен план. Няма да се строи в междублоковото пространство. Самият терен е предвиден за жилищно застрояване”, обясни Стефан Ангелов от фирмата инвеститор.  
NOVA