/ iStock/Getty Images
По искане на Софийска градска прокуратура, съдът е постановил принудително прекратяване на регистрацията на дружество за таксиметрови превози „Т. М.“ ЕООД.

В продължение на повече от година и половина фирмата фактически извършвала дейност без управител. Съдът е приел, че са изпълнени всички предпоставки за прекратяване дейността на дружеството.

Сезирана е Софийска районна прокуратура за преценка относно наличието на данни за извършено престъпление, извършва се проверка за осъществяване на дейност от таксиметрови водачи на прекратеното дружество без разрешение, регистрация или лиценз, изискващи се по нормативен акт или акт на Европейския съюз.

Върховна административна прокуратура е предприела мерки и е възложила проверки на компетентните контролни органи.
 
Софийска градска прокуратура