/ Dariknews.bg
Правителството пое ангажимент за осигуряването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет в размер до 126 612 169 лева за изпълнение на проект "Развитие на железопътен възел София, участък София-Волуяк". Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор "Транспорт". 

Възел София е един от двата железопътни възела, разположени на основната TEN-T мрежа, и едновременно с това на коридор "Ориент/Източно-Средиземноморие". В него се срещат двете основни железопътни направления в България: Север-Юг от Румъния към Гърция и Изток-Запад от Турция към Сърбия и Европейския съюз.

Осигуряват допълнителни средства за жп възел "Пловдив"

Модернизацията в участъка от Централна гара София до Волуяк ще осигури връзка с метрополитена на новопостроена гара Обеля на гражданите на столицата и близките населени места.

Освен това ще се намали трафикът в София и времепътуването за товарните и пътнически влакове по направлението от турската граница в посока към границата със Сърбия.
Пряко облагодетелствани от реализацията на проекта ще бъдат над един милион граждани.