Стефан Милев
Стефан Милев / БГНЕС, архив
Съдийската колегия на ВСС с 8 гласа „за“ определи Стефан Милев за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд. Съдия Албена Ботева бе подкрепена с 6 гласа „за“, а съдия Борис Динев не получи нито един глас „за“.

След продължителни дебати ВСС избра Стефан Милев за председател на Софийския районен съд

Повече от три часа продължи изслушването на тримата предложени кандидати за председател на Софийския районен съд. Те представиха професионалната си биография, личната си мотивация за заемане на длъжността, както и визията си, подходите и приложими мерки за овладяване на кризата и решаване на проблемите в Софийския районен съд. Последователно бяха изслушани подкрепените от Общото събрание на съдиите в СРС кандидати Албена Ботева и Борис Динев и предложения от членове на Съдийската колегия съдия от СГС – Стефан Милев.

Съдия Ботева се отказа от възможността да се изкаже поради факта, че вече е изслушана в аналогична процедура в предходно заседание на Колегията и се възползва от предоставената й възможност да отговори на зададените й въпроси. Другите двама кандидати представиха професионалната си кариера на магистрати, визията си за преодоляване на констатираните проблеми.

ВСС с нов опит за началник на СРС

В дебата се включи и председателят на ВКС Лозан Панов, който обобщи значимостта на проведената дискусия, като открои двете основни теми в него – съдийското самоуправление и принципността и критериите, по които се взимат решенията от ВСС. Лозан Панов поздрави тримата участници в изслушването, особено съдия Ботева и съдия Динев, които са се явили пред Общото събрание на съдиите и са заявили своята позиция и идеи. Той обяви подкрепата си за съдия Ботева и я определи като морален победител, която се е представила блестящо на предходното изслушване.
 
БГНЕС