Специални взривни работи ще има в близост до пречиствателната станция за питейни води в Сливен между 13 и 14 часа на 25 август, предупреждават от общинската администрация.

Дейностите са за оформяне на площадка за изграждане на резервоар на напорен водоем по проект на "ВиК Сливен".

В писмо до кмета на Сливен от фирмата-изпълнител са уверили, че в близост до обекта няма жилищни сгради, но са взети всички мерки за недопускане на вредно влияние от взрива за хората и сградите.

Областният управител на Сливен: Предложеното повишение на водата е драстично

За плануваното взривяване има дадено разрешение от Инспекцията по труда.

Уведомена е служба КОС при ОД на МВР Сливен, която ще осигури свои представители, ще бъдат организирани постове на всички подходи и пътища, водещи към обекта.

Общинска администрация предупреждава, от съображение за сигурност и недопускане на инциденти, за времето на взривяване, е необходимо в района да бъдат ограничени движението на хора и животни.
община Сливен